Proiect ”Verde de Apateu” - Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu

Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu
Du-te la conținut

Proiect ”Verde de Apateu”

”VERDE DE APATEU”
              Prin proiectul ”VERDE DE APATEU”  ne propunem formarea unei conștiințe ecologice în rîndul elevilor, cadrelor didactice și părinților elevilor. Cadrele didactice din școală vor încerca să-i obișnuiască pe elevi să colecteze selectiv deșeurile menajere atât în cadrul școlii cât și acasă. Vom organiza cursuri prin care să învățăm împreună cu elevii școlii cum se face colectarea selectivă, de ce este important să colectăm selectiv deșeurile și care sunt urmările deosebit de pozitive pentru mediul înconjurător. Vom organiza concursuri cu teme ecologice precum: ”Cea mai verde clasă” și ”Cea mai ecologizată uliță”, precum și cursuri practice în care elevii școlii să învețe mai multe lucruri despre colectarea selectivă și importanța ei. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vor fi popularizate pe pagina web a școlii, pe pagina de facebook și în cadrul emisiunilor canalului de YouTube. Prin participarea la acest proiect, elevii și cadrele didactice din școală vor deveni mult mai implicate în  viața comunității locale în care trăiesc.
      Scopul proiectului: Formarea unei constiinte  ecologice de protectie a mediului si dezvoltarea unei atitudini responsabile fată de colectarea selectivă a deseurilor in randul elevilor si parintilor acestora atat in cadrul scolii cat si acasa.
      Obiectivele proiectului:
Promovarea educatiei ecologice in scoala si dezvoltarea spiritului ecologic al elevilor;
Responsabilizarea elevilor fată de importanta protejarii mediului inconjurator;
Cresterea nivelului de informare si constientizare cu privire la problematica colectarii selective si reciclarii deseurilor in randul elevilor;
Dezvoltarea competentelor ecologice;
Educarea elevilor in spiritul respectării mediului natural si a echilibrului natural prin activitati practice de ecologizare a unor zone din comuna;
Organizarea de cursuri teoretice cu elevii cu privire la colectarea selectiva a deseurilor;
Crearea unui ghid online despre colectarea selectivă a deseurilor;
Crearea de materiale informative online si tipărite despre regulile de colectare selectivă a deseurilor;
Dotarea salilor de clasa si a coridoarelor cu pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor;
Organizarea de concursuri cu tema ecologica în randul elevilor;
Dezvoltarea capacitatii de a lucra in echipa;
Dezvoltarea spiritului de initiativa la nivelul elevilor, cadrelor didactice si reprezentantilor comunitatii;
Asumarea de responsabilitati in organizarea unor activitati extrascolare;
Dezvoltarea spiritului competitional;

Activitățile proiectului:
1.Constituirea echipei de proiect si stabilirea responsabilitătilor.
2. Stabilirea calendarului actiunilor proiectului pentru anul scolar 2019/2020.
3. Achizitionarea produselor necesare pentru desfăsurarea proiectului: pubele pentru colectarea selectivă a deseurilor ( câte 3 în fiecare sală de clasă și câte 5 la intrările în spațiile de învățămant ale scolii), saci menajeri de diverse culori, mănuși de unică folosinta.
4. Achizitionarea produselor necesare desfăsurării cursurilor interactive de initiere în probleme de ecologie și colectare selectivă a deseurilor: videoproiector, ecran videoproiector.
5. Lansarea festiva a proiectului si prezentarea obiectivelor sale.
6. Dotarea fiecarei sali de clasa cu cate trei pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor: hartie, plastic și deseuri organice.
7. Dotarea fiecarei intrari in spatiile de invatamant ale scolii cu cate 5 pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor: becuri, baterii, sticle plastic, deseuri organice, hartie.
8. Organizarea cu elevii a cursurilor interactive de initiere in probleme de ecologie si colectare selectivă a deseurilor.
9. Crearea de către elevi a unui ghid online despre colectarea selectivă a deseurilor.
10. Impartirea în comunitatea locala a unor fluturasi informativi referitori la principalele reguli de colectare selectiva a deseurilor. Materialele vor fi create de către elevi îndrumati de profesori;
11. Organizarea unui curs practic cu elevii scolii de compactare a sticlelor de plastic cu ajutorul unui compactor electric sau manual;
12. Organizarea concursului ”Cea mai verde clasă”. Fiecare clasă din scoala va initia un proiect de ecologizare iar un juriu format din profesori și reprezentanti ai unui ONG local vor desemna cel mai bun proiect.
13. Organizarea acțiuni de ecologizare a centrului civic al comunei cu ajutorul elevilor și cadrelor didactice din scoala.
14. Organizarea concursului ”Cea mai ecologizată uliță”. Fiecare clasă din scoala indrumata de dirigintele clasei va primi o ulita din sat pentru a o ecologiza intr-un interval scurt de timp. Juriul format din profesori din localitatea vecina vor desemna clasa castigatoare.
15. Promovarea proiectului la GP SCHOOL TV.
16. Monitorizarea colectarii selective a deseurilor in pubelele din salile de clasa si de la intrarile in sediile unitatii scolare.
17. Evaluarea colectarii selective.

Impact și rezultate așteptate:
        
   • Dezvoltarea spiritului ecologic in randul elevilor si cadrelor didactice
   • Elevii vor deveni mai responsabili si mai atenti cu protejarea mediului inconjurator
   • Dezvoltarea competentelor detinute de elevi in ceea ce priveste cunostintele din domeniul protejarii mediului
   • O scoala si o comunitate mai educata si mai curata


Înapoi la cuprins