Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu

Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu
Du-te la conținut
Viziunea
Educație de calitate
într-o școală conectată la comunitate !


Comunicat de presă
                  
   
„PNRR:    Fonduri pentru România modernă și reformată!”
   
   
   
          

Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu implementează proiectul
Nu lăsăm pe nimeni în urmă”, cod F-PNRAS-1-2022-1813,  finanțat prin S.G. - PNRAS, în cadrul Componentei C15 - Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR)
Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu este Beneficiarul proiectului  Nu lăsăm pe nimeni în urmă”, cod F-PNRAS-1-2022-1813,  proiect finanțat prin Schema de Granturi Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, în cadrul Componentei C15 - Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR). aprobat prin Ordinul ministrului educației nr.3580/15.04.2022.
Obiectivele proiectului :
·       Îmbunătățirea situației la învățătură și a promovabilității prin participarea unui număr de 60 elevi la un program de educație remedială și la activități extracurriculare.
·       Creșterea ratei de participare la evaluarea națională cu 3% în următorii 3 ani
·       Creșterea cu 1% anual a nr elevilor ce obțin note peste 6 la EN în următorii 3 ani
·       Dezvoltarea unui pachet de activități extracurriculare dedicat unui nr 60 de elevi vulnerabili din gimnaziu în vederea reducerii a riscului de abandon si a absenteismului
·       Îmbunătățirea relației elevi - părinți - școală prin implicarea până în anul 2025 a cel puțin 25% dintre părinții din grupul-țintă în activități de informare și educație parentală
·       80 % dintre cadrele didactice să dețină competențe digitale și să fie capabile să desfășoare activități educaționale moderne în următorii 3 ani;
·       80 % dintre cadrele didactice să dețină competențe în organizarea de activități de coaching, anti bullying și împotriva violenței;
Valoarea nerambursabilă a Contractului de Finanțare este de 681 696 lei fără TVA, așa cum a fost aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3580/ 15.04.2022.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, incluzând 3 (trei) ani școlari, respectiv între data 26.09.2022, data semnării contractului de finanțare,  și data 25.09.2025.
Codul proiectului: F-PNRAS-1-2022-1813
Date contact ale beneficiarului:
Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu
Nr. 425, Cod postal 317010
Telefon: 0726699753
Email: scoalaapateu@yahoo.com
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României ”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE POPOVICI” APATEU FACE PARTE DIN PROIECTUL NAȚIONAL ”ȘCOALA DIN VALIZĂ”
Un proiect creat din suflet și susținut de:
                              

Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu și-a câștigat participarea la Proiectul Național ”Școala din Valiză”.

În luna iunie 2020, am aflat de la un prieten despre apelul public de înscriere la proiectul ”ȘCOALA DIN VALIZĂ”, apel lansat de Fundația Vodafone România și World Vision România. Bineînțeles că m-am apucat de scris pentru a beneficia de șansa oferită.
Au aplicat 203 școli din România, iar 47 dintre acestea au trecut în etapa finală de jurizare, etapa interviurilor.
În 21 iulie 2020 am participat online la interviul inițiat de reprezentanții Fundației Vodafone România și World Vision România.
După etapa interviurilor, au fost alese să participe la acest proiect 35 din școli, printre care și Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu.

Lista cu școlile câștigătoare poate fi consultată aici:


În Școala Gimnazială ”Gheorghe Popovici” Apateu o să fie amenajată o sală de clasă ce va fi dotată cu o valiză cu tehnologie: laptop dedicat profesorului și 30 de tablete pentru elevi, alături de acces la internet, la o platformă digitală de învățare și la formarea profesională continuă a cadrelor didactice. Cadrele didactice din școală vor participa pe parcursul derulării proiectului la cursuri de perfecționare în domeniul educației digitale, exact ceea ce avem nevoie în această perioadă.
Mai multe detalii despre proiect aflați la adresa:


CONTACT
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE POPOVICI” APATEU
LOC: APATEU  NR: 425  COD POȘTAL: 317010  JUDEȚUL: ARAD
TELEFON: 0357410846  E-MAIL: scoalaapateu@yahoo.com
PAGINA WEB: www.scoalaapateu.ro
Înapoi la cuprins